حاصلخیز ایران چگونه ایرانی اخبار سیاست خارجی

حاصلخیز: ایران چگونه ایرانی اخبار سیاست خارجی

شکست یارانه‌ای غول نفتی دنیا

افت بیش از 50 درصدی قیمت نفت در سه سال گذشته و ناکامی توافق اوپک جهت رشد قیمت طلای سیاه، موجب شده است که عربستان از آخرین ابزار خود جهت جبران کسری بودجه اس..

ادامه مطلب