حاصلخیز ایران چگونه ایرانی اخبار سیاست خارجی

حاصلخیز: ایران چگونه ایرانی اخبار سیاست خارجی

‌ روابط ما با کشور عزیزمان ایران مثبت است / وزیر خارجه قطر

وزیر خارجه قطر در گفت‌وگو با یک رسانه عربی گفت:‌ روابط ما با کشور عزیزمان ایران مثبت است و جنبش حماس تروریست نیست. وزیر خارجه قطر: روابط ما ب..

ادامه مطلب