حاصلخیز ایران چگونه ایرانی اخبار سیاست خارجی

حاصلخیز: ایران چگونه ایرانی اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز عکس خبری بیست و سومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

بیست و سومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول مدیر جمهور، سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت و درمان و سورنا ستاری معاون علمی

بیست و سومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

بیست و سومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

عبارات مهم : پزشکی

بیست و سومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول مدیر جمهور، سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت و درمان و سورنا ستاری معاون علمی و فناوری مدیر جمهور صبحگاه امروز دوشنبه در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد.

بیست و سومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

بیست و سومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول مدیر جمهور، سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت و درمان و سورنا ستاری معاون علمی

بیست و سومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

بیست و سومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول مدیر جمهور، سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت و درمان و سورنا ستاری معاون علمی

بیست و سومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

مهر

واژه های کلیدی: پزشکی | دوشنبه | جشنواره | عکس خبری

بیست و سومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

بیست و سومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs